Egri Civil Kerekasztal - 2016 - Dokumentumok

2016-12-19 11:44, eck.hu - Belföld

Feljegyzés az Egri Civil Kerekasztal 2016. november 9-én, a Civil Házban megtartott üléséről Résztvevők: jelenléti ív szerint Dr. Nagy Árpád soros elnök köszönti a megjelenteket, és bejelenti, hogy a meghívóban szereplő Eger város sportkoncepciója napirendet a folyamatban lévő alapvető változások miatt egy későbbi időpontban tárgyalja a Kerekasztal. A Kerekasztal üléséről a feljegyzés elkészítésére felkéri Pitluné László Erikát és Román Gábornét, amit az ECK tagjai egyhangúan elfogadnak. A soros elnök bejelentését követően szükségessé válik az ECK ülés napirendjének módosítása az alábbiak szerint: Napirendi pontok: 1./ Tájékoztató a város imázs erősítéséről, a bizottsági munkáról.      Előadó: Badacsonyiné Bohus Gabriella                  Eger Idegenforgalmi és Kereskedelmi Szekció vezetője 2./ Tájékoztató a Civil Randevú előkészületeiről      Előadó: Fűrész János, Gál Sándor      Szervezőbizottsági társelnökök 3./ Az Egri Kulturális és Művészeti Központtal kötendő együttműködési megállapodás szövegének véglegesítése.      Előadó: Az ad hoc bizottság kijelölt tagja. (Dr. Renn Oszkár, Gál Sándor, Jakabné Jakab Katalin, Románné, Haászné, Dr. Nagy Árpád) 4./ Időszerű kérdések.    1/2016. (XI.09) határozat: Az ECK tagjai egyhangúlag elfogadják a módosított  napirendet.   1. Napirend előtti bejelentések: Habis László Eger Megyei Jogú Város polgármestere az októberi közmeghallgatáson felvetődött aktuális témákról szólt: – A szeptemberi Dobó téri Eger Ünnepe – Civil Napok rendezvényről Bognár Ignác képviselő személyes tapasztalataira hivatkozva tett észrevételt. Összességében annak tartalma alapján a rendezvény elnevezését, időpontját kifogásolta, és javasolta az elnevezés újragondolását, megváltoztatását. – A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében több fejlesztési lehetőség áll a város rendelkezésére, melyről az egriek az önkormányzat által igényelt módon az elmúlt időszakban véleményt nyilváníthattak. Közöttük voltak kritikai hangvételűek is. A TOP pályázati projektek koncepciója a helyi társadalom által vezérelt kezdeményezésekre épül. Az egri „CLLD-munka” – a projektben Eger önkormányzata együttműködik a helyi közösségekkel – a „Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések” c. pályázati program koordinálására jött létre. Ebben a folyamatban a közös gondolkodás arra irányult, hogy „hogyan lehetne közösségi, kulturális, szabadidős tereinket, civil társadalmunkat a helyi közösség valós igényeinek megfelelően, hatékonyan fejleszteni”. A felújítás/fejlesztés elképzelései között szerepel pl. a Rác templom (relikviák, az épület), a Vitkovics-ház energetikai felújítása, az Érsekkert (a jelenlegi kerthasználat európaivá tétele), a Gárdonyi-kert, a belvárosi udvarok, belső terek funkcióinak fejlesztése stb. – Egy határon átnyúló Szlovákia–Magyarország együttműködési programban Dobóruszka község önkormányzata kezdeményezte, hogy Eger önkormányzata konzorciumvezető partnerként támogassa a Dobó István várkapitányhoz kötődő történelmi emlékek és legendák újszerű bemutatására lehetőséget kínáló közös pályázat beadását: épületfelújítás, infrastrukturális fejlesztés és további közös turisztikai attrakciós elemek megvalósítása mindkét településen. Ez hozzájárulhat a határtérség vonzerejének növekedéséhez is.   Hozzászólások: – Gál Sándor: A kulturális koncepció felülvizsgálatáról, a soron következő stratégia megalkotásának menetéről érdeklődik. – Habis László: Az eddigi találkozások során személyes véleményeket kértek és vártak intézményvezetőktől, szakalkalmazottaktól, de meghívást kaptak civil szervezeti képviselők is, akik kevés számban éltek a lehetőséggel a reális helyzetértékelés elkészítéséhez. A továbbiakról visszajelzéssel él a Kerekasztal felé.   1. Napirendi pont:   Tájékoztató a városimázs erősítéséről, a bizottsági munkáról (összegző leírás csatolva) Előadó: Badacsonyiné Bohus Gabriella, az Idegenforgalmi és Kereskedelmi Szekció vezetője   Az előterjesztés és a bemutató arról a sokrétű civil szakmai tevékenységről szólt, melyet a szekció szervezetei a mindennapok során kifejtenek (Egyesület Eger Idegenforgalmáért, Falusi Turizmus Heves Megyei Szervezete, Egri Borút Egyesület, Egri Magánszálláshelyek Egyesület.   Hozzászólások: – Dr. Nagy Árpád: A gazdag sportrendezvényi kínálattal tovább generálhatók azok az események, amik látogatót vonzanak városunkba, pl. Eger rally, sportlövő verseny, futóversenyek stb. – Haász Tamásné a Falusi Turizmus Heves Megyei Szervezete képviseletében egy, a napirendhez kapcsolódó turisztikai konferenciára szóló meghívással él (meghívó csatolva). – Szilva Jánosné: a sportesemények is jelentősen megnövelik a városba látogatók számát, körültekintő szervezéssel tovább bővíthető. – Fűrész János: Egyre szépül a város, legyenek minőségi programok, és érkeznek a turisták, látogatók. – Dr. Varga Gyula: Javasolja, hogy a programokról a médiában nagyobb hírveréssel éljenek a civil szervezetek.   2/2016. (XI. 09.) sz. határozat Az ECK tagjai a beszámolót egyhangúlag elfogadják.   2. Napirendi pont: Tájékoztató a Civil Randevú előkészületeiről (az előterjesztés csatolva) Előadók: Fűrész János és Gál Sándor szervezőbizottsági társelnökök   Fűrész János szóbeli kiegészítése: Az egri civilek életében a 10. jubileumi évzáró civil találkozó jó alkalom az összetartozás erősítésére. Kész van a rendezvény protokollja: elismerési formák: díszoklevél, oklevél, emléklap, jubileumi emléklap. Javasolja, hogy olyan külső személy is kaphasson díszoklevelet, aki jelentős civil tevékenységet végez. Gál Sándor szóbeli kiegészítése: Az első Civil Randevút 2006. december 28-án rendeztük meg Egerben. Az eredeti célra és az eltelt évek tapasztalataira figyelemmel készült a szervezői előterjesztés, melyhez néhány kérdésben a Kerekasztal döntése szükséges. A szervezőbizottság számára elfogadott alapelvek a X. Egri Civil randevú szervezésében: Szervezőbizottsági tagok: Badacsonyiné Bohus Gabriella, Fűrész János, Gál Sándor, Lisztóczki Mónika, dr. Varga Gyula soros elnök. – Elismerési formák: díszoklevél, oklevél, emléklap, jubileumi emléklap – Időpont: 2017. január 13. – Helyszín: Expressz Étterem (10 igen szavazat) – Bartakovics Közösségi Ház (9 szavazat) – Résztvevők köre: Egri Civil Kerekasztal tagjai, jutalmazottak, meghívott vendégek, az Eger Városi Civil Fórumon résztvevők (szekció keretszámok alapján)   Szavazás: egyhangúlag elfogadva Szavazás: eredeti előterjesztés egyhangúlag elfogadva. Szavazás: egyhangúlag elfogadva   3/2016. (XI. 09.) sz. határozat Az ECK az alapelveket, az elismerési formákat és az időpontot egyhangúlag elfogadja.   A tagok kérésére a Civil Randevú helyszínéről külön szavazásra került sor.   4./2016 (XI.09) sz. határozat 10 igen, 9 nem szavazat alapján a rendezvény helyszíne: az Expressz étterem.   Árvai Balázs sportmenedzser bemutatta a Forfit Sport Egyesületet. A több száz tagú egyesület a város több részén működik. Magas szakmai igényű szolgáltatásait a sportoktatásban és a sportpedagógiában minden korosztály számára kínálja. Edzésformáik: általános, személyi, erőfejlesztő, gerinctorna, csapatépítő állóképességi, atlétikai, gimnasztikai edzés. Újabban a Lajosvárosban hoztak létre funkcionális sportközpontot, amely minőségi mozgás oktatásával szolgálhatja a városrész diákjait, tanárait, civileket, közszférában dolgozókat.        3. Napirendi pont:           Az Egri Kulturális és Művészeti Központtal kötendő együttműködési megállapodás szövegének véglegesítése (a tervezet csatolva) Előadó Gál Sándor, az ad hoc bizottság tagja Bizottsági tagok: dr. Renn Oszkár, Gál Sándor, Jakabné Jakab Katalin, Román Gáborné, Haász Tamásné, dr. Nagy Árpád Gál Sándor szóbeli kiegészítése: A jelenlegi tervezet összegzi az eddigi gyakorlatot és számba veszi azokat a lehetőségeket, melyeket a Civil Ház eredményes működése szempontjából fontosnak tartott a bizottság. A közeljövőben a partner Egri Kulturális és Művészeti Központ vezetésének és a Polgármesteri Hivatalnak jogi és egyéb szempontokból még meg kell vizsgálnia az anyagot. Az aláírást megelőzően további egyeztetést kell folytatni a szekcióvezetőkkel, a szöveg véglegesítését a bizottság írásbeli javaslata alapján a soros elnök végzi el. A megállapodás mellékletét kell hogy képezzék azok az anyagok, melyek részleteiben is átláthatóvá teszik az együttműködést (pl. működés rendje, munka- és házirend, szolgáltatások stb.). Az anyagot az ECK hagyja jóvá, ennek tervezett időpontja az Egri Városi Civil Fórumon.   5/2016. (XI. 09.) sz. határozat Az ECK az előterjesztést a fenti tartalommal egyhangúan elfogadta.   4. Napirendi pont: Időszerű kérdések   – Kósa László: A közmeghallgatáson részt vett. Az Eger Ünnepe – Civil Napokról szóló hozzászólás lényegét tekintve „a névviselést tiltsa meg az önkormányzat” kijelentésként hangzott el. – Bátori István, Eger MJV civil tanácsnoka: javasolja a Kerekasztalnak az „Eger Civil Ünnepe” elnevezést. – Gál Sándor: Az Eger Ünnepével kapcsolatos kérdések és feladatok áttekintésére érdemes lenne műhelymunkát szervezni. – Dr. Varga Gyula: Javasolja, hogy a Kerekasztal 2017. január 18-i soron következő ülés napirendjére vegyük fel a X. Egri Civil Randevú értékelését.   Dr. Nagy Árpád bejelenti, hogy a soros elnök feladatait a januári ülés időpontjáig dr. Varga Gyula, a Tudományos és Ismeretterjesztő szekció vezetője látja el. Ezt követően bezárja az ülést.   Kmf.   Dr. Nagy Árpád soros elnök Lejegyezte: Pitluné László Erika és Román Gáborné   Címkék: Egri Civil Kerekasztal

Tovább »