Mesekönyv amit kedvelnek a gyermekek

A felnövekvő gyereknek fergeteges szüksége van arra, hogy mesekönyv segítségével átlássa a hétköznapi emberi viszonyokat, szimpatizáljon a bajnokokkal és felismerje a rosszakarókat

A népmesék az egzisztenciális bonyodalmakat mindig lényegre törően és egyértelműen fogalmazzák meg. Így a gyermek a kérdés lényegével kerül szembe, míg a bonyolultabb cselekmény csak összezavarná Őt. A mesekönyv minden stádiumot egyszerűsít. Részletek a Meséld mesekönyv weblapon. Alakjait határozott vonallal alkotja meg, a részletek közül csak a legfontosabbakkal foglalkozik. résztvevőiben kicsi az egyéni vonás, inkább típusokat képviselnek. Több modern mesetörténettel ellentétben, a mesekönyv történeteiben a gonoszság éppúgy jelen van, mint az erény. A jó és a rossz részben minden mesében alakot ölt valamelyik karakterben, és megnyilvánul cselekedeteiben, mint ahogy mindkettő jelen van az életben és minden emberben is. Ez a kettősség viszi azt az erkölcsi problémát, amelynek megoldásáért küzdeni kell.

Forrás: meseld.hu, 2018-07-16 10:27